Doradztwo podatkowe - opinie, audyt, reprezentowanie w postępowaniach, badania

Doradztwo podatkowe

Aby ułatwić naszym Klientom koncentrowanie się na działalności gospodarczej, my koncentrujemy się na rozwiązywaniu ich problemów z zakresu:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
  • podatku od towarów i usług VAT
  • międzynarodowego prawa podatkowego przy uwzględnieniu regulacji dotyczących unikania podwójnego opodatkowania
  • innych obciążeń fiskalnych, jak podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od nieruchomości itp.

Oferujemy więc m.in.:

  • opracowywanie opinii prawno-podatkowych
  • audyt podatkowy
  • wsparcie podczas kontroli podatkowej
  • reprezentowanie w sporach przed organami podatkowymi oraz zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami to prosimy o kontakt z:

Waldemar Modzelewski
e-mail: waldemar.modzelewski@audyt-doradztwo.pl