Outsourcing kadrowo-płacowy – Katowice, Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa

Outsourcing kadrowo-płacowy

Wydzielenie kadr i płac z obszaru działalności firmy i zlecenie tych funkcji na zewnątrz oznacza nie tylko korzyści finansowe. Istotnym aspektem współpracy z nasza firmą jest również możliwość przeniesienia na nas odpowiedzialności za terminowość i zgodność z obowiązującym prawem, oszczędność czasu kierownictwa firmy, utajnienie wysokości zarobków wobec pracowników firmy, możliwość ograniczenia zatrudnienia, rzetelność prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, doradztwo w zakresie prawa pracy. Profesjonalny zespół składający się ze specjalistów w dziedzinie kadr i płac odpowiedzialny jest również za monitoring prawny. Outsourcing to dla wielu firm szansa na redukcję kosztów, ryzyka oraz poprawę efektywności.

W ramach naszej współpracy oferujemy Klientom obsługę płacową i kadrową w następujących zakresach:

Zagadnienia kadrowe

 • uczestniczymy w prowadzeniu i administracji spraw pracowniczych zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami firm.
 • prowadzimy bieżącą obsługę pracowników
 • administrujemy systemy kadrowo-płacowe wg wymogów ustawy o ochronie danych osobowych
 • prowadzimy akta pracownicze
 • prowadzimy ewidencję urlopową naliczamy wymiary urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowujemy druki i dokumenty związane ze stosunkiem pracy, umowami cywilnoprawnymi oraz czasem pracy
 • zarządzamy terminarzem aktualizacji badań lekarskich i szkoleń BHP
 • prowadzimy dokumentację związaną z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin
 • sporządzamy wypowiedzenia umów o pracę oraz świadectwa pracy wg potrzeb klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • tworzymy regulaminy pracy i wynagradzania oraz wszelkie inne wg potrzeb klienta
 • reprezentujemy klienta przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych uprawnionych organach administracji państwowej

Zagadnienia płacowe

 • tworzymy listy płac dla pracowników według umowy o pracę oraz innych dokumentów
 • naliczamy poszczególne składniki wynagrodzenia (ekwiwalenty, dodatki za  godziny nadliczbowe, nocne, odprawy)  zgodnie z umową o pracę i aktualnymi przepisami
 • naliczamy zasiłki płatne z ZUS, wynagrodzenia za czas choroby oraz prowadzimy dokumentację zasiłkową
 • naliczamy składki dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • przygotowujemy zbiorcze przelewy wynagrodzeń na konta pracowników wraz z załącznikiem do przelewu oraz paskami pracowniczymi z naliczonych wynagrodzeń
 • sporządzamy dokumenty dotyczące rocznego rozliczenia pracowników z uzyskanych przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • sporządzamy, prowadzimy i archiwizujemy dokumentację na podstawie obowiązujących przepisów związanych z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych
 • sporządzamy dokumenty RP-7 do ustalenia kapitału początkowego dla pracowników zatrudnionych i zwolnionych
 • sporządzamy i przekazujemy komplety dokumentów dotyczących miesięcznego rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne
 • naliczamy składkę PFRON
 • sporządzamy dokumentację GUS

Dodatkowo oferujemy

 • audyt dokumentacji kadrowo-płacowej, protokół z przeprowadzonego audytu wraz z gotowymi obszarami poprawy oraz dokumentację i wzory do uzupełnienia

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami to prosimy o kontakt z:

Renata Jankowska
e-mail: renata.jankowska@audyt-doradztwo.pl